Jednostrani raskid ugovora

Ugovor je moguće jednostrano raskinuti u roku od 14 dana. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na melita@kookabee.com putem Obavijesti o jednostranom raskidu ugovora.
U obrascu je potrebno navesti svoje ime i prezime, adresu i broj telefona. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora poslati ćemo Vam elektroničkom poštom.

Troškove povrata robe snosi kupac.

Prodavatelj je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe.

Roba treba biti u originalnom stanju, ne smije biti nošena ili korištena, te treba biti vraćena sa svim originalnim etiketama i računom.
Za povrat robe, kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na melita@kookabee.com.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za Kookabee design, I.Kukuljevića 18, 42 000 Varaždin, melita@kookabee.com , mob: 098/162 1498

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača)

iz___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

VRSTE POVRATA
Zamjena za veličinu ili drugi proizvod.
Zamjena je moguća ukoliko je željeni zamjenski artikl dostupan.
Povrat sredstava biti će proslijeđen u roku od 14 dana, nakon što provjerimo i prihvatimo vraćenu robu, koja mora biti u originalnom stanju.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI
Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10. zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavatelju uputiti pisani prigovor putem elektroničke pošte: melita@kookabee.com ili poštom na adresu: I. Kukuljevića 18, 42000 Varaždin.
Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača i prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08, 125/11, 75/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Kupac je obavezan obavijestiti prodavača o postojanju vidljivih nedostataka, bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj, ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Eventualne sporove nastojati ćemo riješiti s kupcem uz dogovor i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u Varaždinu.