Povrat i zamjena

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena je moguća  samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje, unutar 14 dana od primitka pošiljke. Putem e-maila, s naslovom “Zamjena, naziv artikla” trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Zamjena je moguća ukoliko je željeni zamjenski artikl dostupan. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Proizvod treba biti u originalnom stanju, ne smije biti nošen ili korišten, te treba biti vraćen sa svim originalnim etiketama i računom. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

POVRAT

Ugovor je moguće jednostrano raskinuti u roku od 14 dana. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na melita@kookabee.com putem Obavijesti o jednostranom raskidu ugovora.
U obrascu je potrebno navesti svoje ime i prezime, adresu i broj telefona. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora poslati ćemo Vam elektroničkom poštom.

Troškove povrata robe snosi kupac.

Prodavatelj je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe.

Roba treba biti u originalnom stanju, ne smije biti nošena ili korištena, te treba biti vraćena sa svim originalnim etiketama i računom.
Za povrat robe, kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na melita@kookabee.com.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za Kookabee design, I.Kukuljevića 18, 42 000 Varaždin, melita@kookabee.com , mob: 098/162 1498

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača)

iz___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).